سید حسن خمینی برنامه 90

37
خورنا: سید حسن خمینی نوه امام راحل (ره) با شرکت در یک برنامه تلویزیونی به بیان خاطراتی از سید احمد و حضور وی در تیم های ورزشی و علاقه خود به فوتبال پرداخت. به گزارش ایرنا، سیدحسن خمینی دربرنامه 90…