سید جواد ادریس پور

رئیس شورای شهر خرمشهر عنوان کرد:

خورنا: رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: تلاش های شهردار و نماینده مردم خرمشهر در مجلس منجر به دادن حق آلایندگی به این شهر شد. سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: تلاش های شهردار و نماینده…