سید ایاد نجفی

خورنا: نائب رئیس شورای شهر خرمشهر گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی خرمشهر و جهت رفاه حال شهروندان و تسهیل در امور شهرداری مناطق 1 و 2 به شهرداری خرمشهر اضافه شد. مهدی عساکره در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با تقسیم بندی خرمشهر در شهرداری دو منطقه شمال رود کارون به عنوان شهرداری منطقه 1 و…