سید احمد موسوی‌آزاد

37
خورنا: رئیس اداره محیط زیست آبادان با بیان اینکه مصوبه مربوط به احداث میدان دام مربوط به 9 سال قبل است گفت: با این وجود هنوز متاسفانه اقدام درخوری در این خصوص انجام نشده است و شاهد حضور عرضه‌کنندگان…