سید ابراهیم احمدی

خورنا – فرمانده جدید سپاه ناحیه شهرستان رامشیر خوزستان منصوب و سید ابراهیم احمدی به عنوان رئیس جدید سپاه این شهرستان تعیین شد. بیش از هفت سال در سپاه شهرستان اندیمشک به فعالیت و خدمات فرهنگی می پرداخته است. فرمانده بسیج دانش اموزی و فرهنگیان ، معاونت فرهنگی اجتماعی و بازرس ناحیه اندیمشک ، از جمله…