سیدراضی نوری

37
خورنا: نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی گفت: شوش در طرح ملی بزرگ کشاورزی موسوم به مقام معظم رهبری جایگاه نخست را در استان به خود اختصاص داده است. سیدراضی نوری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شوش…