سیدحسین میرشفیع

۸۱۸۲۰۴۲۴-۷۰۲۶۹۹۶۲

معاون وزیر راه و شهرسازی:

خورنا – سیدحسین میرشفیع روز سه شنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده شهرستان اندیمشک با بیان اینکه مناطق سیلزده خوزستان به دلیل…