سیدجلال جزایری

خورنا: نمایشگاه عکس “رد پای یک رؤیا” کاری از سیدجلال جزایری از ششم اردیبهشت 93 به مدت یک هفته در گالری گوهر خاک برگزار می‌شود.  سیدجلال جزایری اظهار کرد: عکس‌های این نمایشگاه با توجه به اسم آن درباره رؤیا و امید است و در واقع به این می‌پردازد که رؤيایی که در ذهن ما است چه گونه با تلاش به آن…