سیامک ملک

خورنا: اخیرا گزارشاتی از سوی کارگران مبنی بر پرداخت عیدی کارمندی به کارگرانی که با وزارت نفت قرارداد مستقیم امضا کرده‌اند به دست ما رسیده که در صورت وقوع، این پرداخت با قانون مغایرت دارد. نایب رئیس اتحادیه کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان از پرداخت عیدی کارمندی به کارگران قرارداد مستقیم وزارت نفت انتقاد کرد و این رویه را مغایر…