سیاست خارجی

خورنا: مقام معظم رهبری تاکید کردند:بنده بر حمایت از مسئولانی که اجرای کار بر عهده شان است اصرار دارم، بنده از دولت حمایت میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای در جمع 50هزار نفری بسیجیان در مصلی امام خمینی افزودند: از آن طرف اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملت ایران از جمله مسئله حقوق هسته ای. ما البته در جزییات این…