سیاست‌های وزارت بهداشت

خورنا: رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان سیاست‌های وزارت بهداشت برای ارتقای باروری در کشور و همچنین موانع پیش روی این برنامه را تشریح کرد. محمد اسماعیل مطلق امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: با اشاره به توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت در کشور باید در این خصوص تلاش مضاعفی داشته باشیم. وی اضافه کرد: در…