سکوی دفن زباله ی جدید اندیمشک

در جلسه ی کمیسون محیط زیست و مشارکت دانشگاه ازاد مقرر شد

خورنا:جلسه ی کمیسیون و سلامت و محیط زیست شهرستان اندیمشک با حضور ریاست اداره ی محیط زیست و نماینده ی اداره ی منابع طبیعی و معوانت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان اندیمشک و شهردار شهرستان و مسئول مدیریت پسماند اندیمشک و مشاور پیشنهادی اداره ی محیط زیست آغاز گردید. در ابتدای جلسه قلی کیانی ریاست کمیسیون محیط زیست شورای…