سکوت صدا و سیما در برابر اقدامات تفرقه انگیز غرب

انتقاد نماینده مردم اندیمشک در مجلس از رسانه ی ملی

خورنا : نماینده مردم اندیمشک در مجلس گفت: اشخاصی هستند که سعی دارند تا آب در آسیاب دشمن ریخته و انسجام بین اقشار و قومیت های مختلف را از بین ببرند. صید عیسی دارایی در گفتگو با خبرنگار استان خبرگزاری بسیج، با بیان اینکه قرآن کریم به صراحت قومیت گرایی را رد کرده و مردم…