سکه زیر 900 تومان

خورنا: امروز بازار تهران شاهد نوسان هر مثقال طلای 17 عیار در زیر مرز 400 هزار تومان بود وهر مثقال طلای 17 عیار با بهای 391 هزار تومان به فروش رسید، نرخی که در 14 ماه گذشته برای بازار طلا تکرار نشده بود. بر همین اساس هر گرم طلای 18 عیار ساخته نشده با افت…