سکه تقلبی

37
مقادير قابل توجهي سکه تقلبي شبيه سازي شده مربوط به دوره هاي اسلامي از کلاهبرداران اشياي عتيقه درخوزستان کشف شد. مقادير قابل توجهي سکه تقلبي شبيه سازي شده مربوط به دوره هاي اسلامي از کلاهبرداران اشياي عتيقه درخوزستان کشف شد….