سکته قلبی

37
خورنا: یک متخصص بیماریهای قلبی گفت: افرادي كه دردهاي قلبي ای دارند که هيچ وقت این دردها را تجربه نكرده اند، باید آن را جدي بگيريد. دكتر محمد رضا حسيني متخصص قلب گفت: آنژين صدري يكي…