سپهر

مدیرکل سابق ارشاد خوزستان

خورنا   حجت الاسلام سپهر مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد خوزستان در خصوص وضعیت فرهنگی در استان اظهار داشت:خوزستان دارای پتانسل های متعدد و متنوعی در همه حوزه های فرهنگی هنری و دینی است فکر می کنم اگر امکانات…