سيدمحمدسادات ابراهيمي نمايندة مردم شوشتر و گتوند

خورنا: سيدمحمدسادات ابراهيمي نمايندة مردم شوشتر و گتوند در مجلس شوراي اسلامي شب گذشته با اعلام اين خبر گفت:  فعلاً برنامه اي براي تغيير فرماندار شوشتر در دستور كار استانداري  خوزستان نيست؛ سادات ابراهيمي اين را هم گفت ،كه در اين خصوص با استاندار خوزستان هماهنگ است. اين در حاليست كه 12 فرماندار از مجموع فرمانداري‌هاي استان امروز توديع و…