سوگند نامه شورا

37
خورنا: 21 عضو چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر اهواز، سوگند ياد كردند. متن سوگند بدين شرح است: “من در برابر كلام‌الله مجيد به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم و با تعهد به شرف انساني خويش تعهد مي‌نمايم كه در حفظ…