سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، دام طیور و آبزیان