سوغات بهبهان

خورنا: محمدباقر شریعتی  نماینده مردم  بهبهان  در مجلس شورای اسلامی در اقدامی ابتکاری در سالروز برداشت گل نرگس از این شهرستان به نمایندگان مجلس دسته گل‌های نرگس اهدا کرد. گل نرگس یکی از سوغاتی‌های ویژه شهرستان بهبهان است که امسال نیز از سوی میراث…