سورنا

در جلسه کارگروه تحول اداری استان خوزستان بیان شد

خورنا سورنا ستاری عصر  امروز در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان خوزستان با بیان اینکه بحث صنعت و دانشگاه مدت‌ها مطرح است، اظهار کرد: در گذشته فکر می‌کردیم به یک پژوهشگر پول بدهیم یا دفتر برنامه ارتباط با صنعت در دانشگاه داشته باشیم، پیشرفت کرده‌ایم، اما این تفکر اشتباه است و باید نهادهای واسط در این…