سوال از رئیس جمهور

خورنا: نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح سوال از رئیس جمهور را در برنامه خود قرار داده‌ایم. عباس پاپی‌زاده دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: پس از مطالعه و بررسی بودجه تقدیمی دولت به مجلس مشاهده کردیم که سهم استان خوزستان بسیار ناچیز در نظر گرفته شده و بودجه بسیاری از طرح‌ها…