سوابق علی اصغر فانی

خورنا: حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رييس جمهوري در حكمي « علي اصغر فاني» را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب كرد. «محمدرضا صادق» يك مقام نزديك به رييس جمهوري در گفت و گو با “انتخاب” انتصاب فاني را تاييد كرد. فاني داراي دكتراي مديريت بوده و استاد دانشگاه تربيت مدرس است. وي…