سوابق رئیس جدید کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

خورنا – ظهر امروز فریدون حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس دهم شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شد. وی بیش از این سابقه سه دوره نمایندگی مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و استاندار بوشهر…