سهیلاد باوری

خورنا: سهیلا باوری خبرنگار فارس خوزستان در حال پوشش اخبار سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به این استان، دچار سانحه تصادف شد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، یکی از اقشار سختکوش جامعه خبرنگاران هستند…