سهم مناطق نفتخیز از درآمدهای نفتی

رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:

خورنا – رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از افزایش ۲ درصدی درآمدهای نفتی سهم مناطق نفتخیز و تصویب این میزان به ٣ درصد در کمیسیون انرژی مجلس خبر داد. فریدون حسنوند پیش از ظهر امروز دوشنبه در…