سهل انگاری

خورنا با شکایت در دادگستری و ورود معاون دانشکده علوم پزشکی آبادان، پرونده دختری که به ادعای خانواده‌اش، با تزریق اشتباه آمپول در بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان در گذشته است، وارد مرحله جدیدی شد. پس از آنکه معاون توسعه مدیریت دانشکده علوم پزشکی آبادان به تماس‌های مکرر خبرنگار فارس برای شفاف‌سازی پاسخی نداد، موضوع را از طریق میرشکاک معاون…