سهراب صباحی نماینده ی شهرستان لالی

خورنا: سهراب صباحی نماینده ی شهرستان لالی در شوراهای اسلامی استان خوزستان و رئیس شورای شهر لالی با برشمردن مزایای طرح احداث جاده ی الیگودرز به لالی بر اهمیت این طرح بزرگ تاکید کرد . به گزارش خورنا، به جرأت می توان ادعا کرد که در مناطق دور افتاده ای در این کشور…