سهام پتروشیمی

37
خورنا: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در این گزارش افزود: شاخص بورس کشور از ابتدای شهریورماه سال 1392 تا روزهای پایانی این ماه،روندی پرنوسان را تجربه نمود.این شاخص در تاریخ 31 شهریور 92 نسبت به اول شهریور 92…