سهام پتروشیمی

خورنا: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در این گزارش افزود: شاخص بورس کشور از ابتدای شهریورماه سال 1392 تا روزهای پایانی این ماه،روندی پرنوسان را تجربه نمود.این شاخص در تاریخ 31 شهریور 92 نسبت به اول شهریور 92 به میزان 2154 واحد ( 3.61 درصد) افزایش پیدا کرد. در این گزارش آمده است: با اینکه در این…