سن بهادل در بخش شاوور

خورنا: به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر سه طرح بهداشتی درمانی در شهرستان شوش افتتاح شد. به گزارش روز سه شنبه ایرنا این طرح ها شامل دو خانه بهداشت در روستا های میثم تمار و سن بهادل در بخش شاوور و خانه بهداشت روستای خلف مسلم از توابع بخش مرکزی می باشد. برای احداث و تجهیز این…