سنگ کلیه

خورنا: جراح و متخصص بیماری‌های کلیه دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: سنگ کلیه یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در کشور و به ویژه در استان خوزستان است. به گزارش خورنا از خوزستان، سنگ کلیه بیماری است که باعث درد در پهلوی سمت چپ یا راست بدن می‌شود، در استان خوزستان و به ویژه شهرستان اهواز بیشتر بیماران…