سندروم شبه آسم

خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در خلال بارش‌های اخیر سندروم شبه آسم در خوزستان روی داده است. با حضور هیئتی از سوی وزارت بهداشت و در جلسه‌ای با اسماعیل ایدنی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز و معاونین و همچنین رئیس سازمان محیط زیست استان خوزستان و نماینده استانداری خوزستان آخرین وضعیت علل و عوامل آلودگی هوا و…