سندروم شبه آسم

37
خورنا: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در خلال بارش‌های اخیر سندروم شبه آسم در خوزستان روی داده است. با حضور هیئتی از سوی وزارت بهداشت و در جلسه‌ای با اسماعیل ایدنی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز و معاونین…