سنای آمریکا

download

/در حال به‌روز رسانی/

خورنا/ با پایان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و انتخابات فرمانداری در برخی ایالت‌های این کشور، اعلام نتایج این انتخابات آغاز شده است. در…