سنای آمریکا

/در حال به‌روز رسانی/

خورنا/ با پایان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و انتخابات فرمانداری در برخی ایالت‌های این کشور، اعلام نتایج این انتخابات آغاز شده است. در این انتخابات حدود یک سوم از ۱۰۰ کرسی‌ سنا، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۶ فرمانداری از ۵۰ ایالت آمریکا و بسیاری از پست‌های ایالتی و محلی به رأی گذاشته شد. شش ایالت‌ کارولینای شمالی، آرکانزاس،…