سنای آمریکا

/در حال به‌روز رسانی/

خورنا/ با پایان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و انتخابات فرمانداری در برخی ایالت‌های این کشور، اعلام نتایج این انتخابات آغاز شده است. در این انتخابات حدود یک سوم از ۱۰۰ کرسی‌ سنا، تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان، ۳۶…