سم پاشی منازل

خورنا: سرپرست مدیریت سلامت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان از مردم خواست تا مراقب افراد سودجو در حوزه سم پاشی منازل خود باشند. به نقل از روابط عمومی مرکز بهداشت خوزستان، مهندس مهران معلم اظهارداشت: متاسفانه افرادی تحت عنوان شرکت های مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن مراجعه به درب منازل با اخذ تعرفه…