سمینار

37
خورنا: مدیر سرای روزنامه‌‌نگاران خوزستان گفت: مدیران هر قدر به روابط‌عمومی‌های خود بها دهند اثرات مثبت آن ابتدا به مدیران و سازمان مربوطه و سپس به مردم و همکاران برمی‌گردد. محمدرضا ایزدی صبح امروز در دیدار با اعضای شورای سیاستگزاری…
37
خورنا: دبیر دومین سمینار استانی روابط عمومی‌های خوزستان از برگزاری دومین سمینار روابط عمومی‌های استان هشتم آبان ماه سال جاری خبر داد. خسرو ممبینی صبح امروز در دیدار با اعضای شورای سیاستگزاری دومین سمینار روابط عمومی‌های خوزستان اظهار کرد: دومین…