سلطان پتروشمیی کیست

خورنا: دادستان تهران گفت: سلطان پتروشیمی در بازداشت است. به گزارش خورنا، در اسفند ماه سال گذشته بود که فارس از بازداشت سلطان بازار پتروشیمی خبر داد. وی که به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده…