سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

خورنا: رئیس جمهور با استعفای محمد علی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی موافقت کرد. به گزارش «انتخاب»، حسن روحانی با پذیرش استعفای محمدعلی نجفی از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وی را به عنوان مشاور رییس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب کرد. در حکم رییس جمهوری خطاب به نحفی که امروز (پنجشنبه) منتشر شد، آمده است:…