سلام بر محرم

خورنا: سلام بر محرم،ماهی که نامش بغض فرو خورده ی قرنها مظلومیت را می گشاید. سلام بر حسین اشرفترین اولاد آدم،که خدا او را کشتی نجات انسانها قرار داد اگر متذکر شوند. سلام بر زمین کربلا،زمینی که…