سلاح غیر مجاز

خورنا: دادستان عمومی و انقلاب آبادان گفت: در چند مرحله عملیات 204 قبضه سلاح غیرمجاز در این شهرستان کشف و ضبط شد. احمد شیرعلی‌زاده اظهار کرد: این عملیات با هدف مقابله با قاچاق سلاح غیرمجاز در آبراه اروند و توسط فرماندهی دریایی و فرماندهی تیپ 8 فتح نیروی سپاه پاسداران مستقر در منطقه صورت گرفته است. وی ادامه داد: این اسلحه‌ها…