سلاح رامشیر

خورنا: فرماندار رامشیر از کشف 7 اسلحه غیر مجاز از زمان اجرای طرح خلع سلاح ذوالفقار خبر داد. به گزارش خورنا از رامشیر، فرماندار رامشیر در کمیسیون خلع سلاح شهرستان گفت :متأسفانه مناطق جنوبی کشور به ویژه استان خوزستان به واسطه جنگ تحمیلی و ورود اسلحه ارزان از مرز همچنین ارزان بودن این سلاح ها به…