سلاح رامشیر

37
خورنا: فرماندار رامشیر از کشف 7 اسلحه غیر مجاز از زمان اجرای طرح خلع سلاح ذوالفقار خبر داد. به گزارش خورنا از رامشیر، فرماندار رامشیر در کمیسیون خلع سلاح شهرستان گفت :متأسفانه مناطق جنوبی کشور به…