سقوط یک جوان به چاه در میدان ورودی اندیمشک+عکس

حادثه در میدان بسیج اندیمشک

خورنا : حادثه ناگوار سقوط جوان به یک گودال حدودا ۱۵ متری در میدان بسیج اندیمشک، رخ داد. ر محل احداث پل غیر هم سطح میدان بسیج اندیمشک یک جوان که بعنوان نگهبان مشغول به کار در محل بوده است، درون چاه تقریبا ۱۵ متری سقوط می کند. پس از تماس با نیروهای آتش نشانی یک گروه به محل اعزام می…