سقف

مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان

خورنا : دکتر’داریوش پناهی زاده’ دوشنبه درمراسم جشن عید غدیر خم در بیمارستان امیرالمومنین (ع) تامین اجتماعی در اهواز افزود:امسال شش هزار میلیارد ریال برای بخش درمان تامین اجتماعی خوزستان اختصاص یافته که از این اعتبار چهار هزار میلیارد ریال برای درمان غیرمستقیم و دو هزار میلیارد ریال برای بخش درمان مستقیم هزینه می شود. وی گفت: اعتبار درمان مستقیم برای…