سفر معصومه ابتکار به خوزستان

خورنا : امروز معصومه ابتکار؛ رییس سازمان محیط زیست کشور وارد استان خوزستان می شود تا بحث انتقال آب کارون و معضلات زیست محیطی را در اهواز بررسی کند. انتقال آب کارون و دز از سرشاخه های  به فلات مرکزی ایران و بخصوص اصفهان گرچه سالهاست مورد اعتراض کارشناسان و مردم خوزستان است اما این روزها…