سفر به خرمشهر

خورنا: حفاری‌های زیاد در خرمشهر ورود به این شهر را ممنوع می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس از خرمشهر، تاکنون بارها و بارها از دردها و مصائب شهری که روزگاری عروس همه شهرهای ایران بود گفته…