سفر استانی روحانی

خورنا: مشاور ارشد رییس‌جمهور در آستانه انجام اولین سفر استانی رییس دولت تدبیر و امید این سفرها را متفاوت با سفرهای استانی انجام شده در دولت‌های نهم و دهم توصیف کرد. محمدرضا صادق در نشستی با دانشجویان دانشکده خبر در بیان جزئیات سفر استانی رییس جمهور به استان خوزستان، درباره تفاوت‌های سفر استانی روحانی…