سعيد رئوفي نسب مدير عامل سد دز و فريدون صالحي فر مدير عامل سد و نيروگاه کرخه

خورنا – برنامه ریزی و پیش بینی تمهیدات لازم راهکاری مناسب در زمان مدیریت بحران و حوادث پیش آمده است. در این نشست که مسئولین سدها و نیروگاههای دز – کرخه – بالارود – شبکه های آبیاری و توزیع برق ناحیه شمال خوزستان و اصحاب رسانه شرکت داشتندحاج فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت : برنامه ریزی…