سطح پایه ورزش

خورنا: استاندار خوزستان گفت: نباید یک نسخه ورزشی در مرکز استان برای تمام خوزستان بپیچیم بلکه باید برای هر شهرستان باتوجه به ویژگی های آن برنامه ریزی کنیم. به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در نشست شورای ورزش استان خوزستان اظهارکرد: با امکانات و نیروهایی که در استان داریم می توانیم کارهای زیادی انجام…