سریال سرزمین کهن و بختیاری

خورنا: تعدادی از مردم ایل بختیاری پیش از ظهر امروز در اعتراض به سریال «سرزمین کهن» در مقابل صدا و سیمای مرکز خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرنگار مهر، بختیاری های معترض اعتقاد دارند: سریال سرزمین کهن به کارگردانی کمال تبریزی با تحریف تاریخ بختیاری، چهره علی قلی خان سردار اسعد بختیاری و پسرش جعفرقلی خان از رهبران مشروطه خواه…