سرپرست

خورنا: سرپرست اداره کل حراست استانداری خوزستان با حکم استاندار منصوب شد. به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، خسرو پیرهادی با حکم استاندار خوزستان به عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری خوزستان منصوب شد.
خورنا: عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و 2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. به گزارش اکسین پرس، عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و  2 مشاور جدید خود را منصوب کرد. دکتر عبدالحسن مقتدایی  استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان سید مجید صالحی…
خورنا: سوابق دکتر حمید میرزاده رییس پیشنهادی هیات امنای دانشگاه آزاد اعلام شد. دکتر حمید میرزاده متولد سال 1329 در سیرجان و استاد دانشکده مهندسی پلیمر و دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، طراحی و ساخت کامپوزیت‌ها بر پایه پلی‌استر و الیاف کنف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران 1357. دکتری تخصصی، بررسی زیست‌سازگاری الاستومر EPR پیوند خورده با هیدروژن‌ها…