سرپرست

37
خورنا: سرپرست اداره کل حراست استانداری خوزستان با حکم استاندار منصوب شد. به نقل از روابط عمومی استانداری خوزستان، خسرو پیرهادی با حکم استاندار خوزستان به عنوان سرپرست اداره کل حراست استانداری خوزستان منصوب شد.
37
خورنا: سوابق دکتر حمید میرزاده رییس پیشنهادی هیات امنای دانشگاه آزاد اعلام شد. دکتر حمید میرزاده متولد سال 1329 در سیرجان و استاد دانشکده مهندسی پلیمر و دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد، طراحی و ساخت کامپوزیت‌ها…